Gravity Force Lab : calculations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity Force Lab : calculations
Popis This is the second in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force. Use measurements to determine the universal gravitational constant.
Predmet Astronómia, Fyzika, Matematika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gravity, inverse square, math, phet, relationships. mass
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 22.5.2010
Dátum aktualizácie 27.5.2015