Gravity Force Lab : calculations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab : calculations
Omtale This is the second in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force. Use measurements to determine the universal gravitational constant.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, inverse square, math, phet, relationships. mass
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 22.05.10
Oppdatert 27.05.15