Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visualization and Visual Illusions SIM Homework
Mô tả This is a two question homework given after the lecture "Visualizations and Visual Illusions: How the Mind Tricks Us" by Eric Mazur (Harvard) at the University of Colorado, Boulder. The second question asks students to select a PhET simulation featured during PHYS1010 or PHYS1020 and evaluate it based on Mazur's lecture. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 1020, eric mazur, homework, lecture, mazur, optical, phys1020, sim, simulation, visual, visualization and visual Illusions
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Bong bóng và Sự nổi, Mạch điện Pin - Điện trở, Quang phổ của thể đen (HTML5), Quang phổ của vật đen, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc, Thí nghiệm Davisson-Germer, Đèn neon và đèn phóng điện, Hockey điện, Tính chất của chất khí, Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Lasers, Quả cân và lò xo, Mê lộ, Vi ba, Khách bộ hành, MRI, Sự phân hạch, Hiệu ứng Quang điện, Giao thoa sóng lượng tử, Sóng Vô tuyến, Tán xạ Rutherford, Sóng âm, Thí nghiệm Stern-Gerlach


Tác giả Kathy Perkins, Carl Wieman
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 03/08/2008
Ngày cập nhật 06/07/2019