Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Visualization and Visual Illusions SIM Homework
Popis This is a two question homework given after the lecture "Visualizations and Visual Illusions: How the Mind Tricks Us" by Eric Mazur (Harvard) at the University of Colorado, Boulder. The second question asks students to select a PhET simulation featured during PHYS1010 or PHYS1020 and evaluate it based on Mazur's lecture. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová 1020, eric mazur, homework, lecture, mazur, optical, phys1020, sim, simulation, visual, visualization and visual Illusions
Simulácia Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Balóny a vztlak, Obvod s batériou a rezistorom, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Žiarenie čierneho telesa, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Farebné videnie (HTML5), Farebné videnie, Davissonov-Germerov experiment, Neónové svetlá a ostatné výbojky , Elektrický hokej, Vlastnosti plynu, Model atómu vodíka, Laser, Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Mikrovlnka, Chodec, Magnetická rezonancia, Štiepenie jadier, Fotoelektrický jav, Interferencia kvantových vĺn, Rádiové vlny, Rutherfordov pokus , Zvukové vlny, Stern-Gerlachov pokus


Autor(i) Kathy Perkins, Carl Wieman
Škola / Organizácia University of Colorado
Dátum odoslania 3.8.2008
Dátum aktualizácie 6.7.2019