Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Visualization and Visual Illusions SIM Homework
Опис This is a two question homework given after the lecture "Visualizations and Visual Illusions: How the Mind Tricks Us" by Eric Mazur (Harvard) at the University of Colorado, Boulder. The second question asks students to select a PhET simulation featured during PHYS1010 or PHYS1020 and evaluate it based on Mazur's lecture. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови 1020, eric mazur, homework, lecture, mazur, optical, phys1020, sim, simulation, visual, visualization and visual Illusions
Симулации Алфа зрачење, Закони на идеален гас, Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Blackbody Spectrum (HTML5), Зрачење на црно тело, Конструкција на струјно коло (едносмерна струја), Како ги гледаме боите (HTML5), Како ги гледаме боите, Давидсон-Гермер: Електронска дифракција, Неонски ламби и други ламби на празнење, Електричен хокеј, Особини на идеален гас, Модел на атомот на Водород, Ласери, ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-забрзување), МИКРОБРАНОВИ, Шетач (променливо праволиниско движење), Едноставен МРИ, Нуклеарна фисија, Фотоелектричен ефект, Интерференција на квантни бранови, Радио бранови & Електромагнетни полиња, Рутерфордово расејување, Звучни бранови, Штерн-Герлахов експеримент


Автори Kathy Perkins, Carl Wieman
Школо / Организација University of Colorado
Поставено 3.8.08
Обновено 6.7.19