Ohm's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm Resistence circuit
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Mark Kelly
Trường / Tổ chức Chaparral HS
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 03/03/2008