Ohm's Law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ohm's Law
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Ohm Resistence circuit
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच


लेखक Mark Kelly
शाळा/संस्था Chaparral HS
दाखल दिनांक 3/3/08
आद्यवत 3/3/08