Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm Resistence circuit
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)


Forfattarar Mark Kelly
Skule / Organisasjon Chaparral HS
Lasta opp 03.03.08
Oppdatert 03.03.08