Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm Resistence circuit
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Mark Kelly
Skole / Organisasjon Chaparral HS
Lastet opp 03.03.08
Oppdatert 03.03.08