Ohm's Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Ohm's Law
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Ohm Resistence circuit
شبیه سازی ها (AC+DC) کیت ساخت مدار


نویسنده Mark Kelly
مدرسه / سازمان Chaparral HS
ارسال شده 3/3/08
بروزرسانی شده 3/3/08