Quadratic Projectiles Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quadratic Projectiles
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả beki toussaint
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức csu
Ngày đăng ký 11/02/2008
Ngày cập nhật 23/08/2017