Quadratic Projectiles A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Quadratic Projectiles
वर्णन
विषय गणित
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Math
सादश्य Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


लेखक beki toussaint
शाळा/संस्था csu
दाखल दिनांक 2/11/08
आद्यवत 8/23/17