Quadratic Projectiles A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Quadratic Projectiles
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Math
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere beki toussaint
Skole / Organisasjon csu
Lastet opp 11.02.08
Oppdatert 23.08.17