Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visualizing Current, Voltage and Resistance
Mô tả Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, John Travoltage, Định luật Ohm, Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 03/05/2007
Ngày cập nhật 03/05/2007