Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Visualizing Current, Voltage and Resistance
Popis Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Circuits, Electricity
Simulácia Obvod s batériou a rezistorom, John Tra-volt, ohms-law, resistance-in-a-wire


Autor(i) Stephan Graham
Škola / Organizácia Arrupe Jesuit High School
Dátum odoslania 3.5.2007
Dátum aktualizácie 3.5.2007