Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Visualizing Current, Voltage and Resistance
Beskrivelse Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Battery-Resistor Circuit, John Travoltage, ohms-law, Resistance in a Wire


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 03.05.07
Oppdatert 03.05.07