Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Visualizing Current, Voltage and Resistance
Omtale Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringar Battery-Resistor Circuit, John Travoltage, Ohm's Law, Resistance in a Wire


Forfattarar Stephan Graham
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 03.05.07
Oppdatert 03.05.07