Visualizing Current, Voltage and Resistance


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Visualizing Current, Voltage and Resistance
Опис Students will go from station to station working with a different simulation to better visualize current, voltage and resistance.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Circuits, Electricity
Симулации Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Пренесување на електрицитет, Омов закон, Отпорност на жица


Автори Stephan Graham
Школо / Организација Arrupe Jesuit High School
Поставено 3.5.07
Обновено 3.5.07