Gallegan (Галиси)

Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
- Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Альфа Задрал Java Decaemento Alfa Download Run now
- Java Interaccións atómicas Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
- Java Lei de Equilibrio Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
- Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Сав ба Энерги Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
батарейн хүчдэл Java Battery Voltage Download Run now
Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
- Java Lab Lei de Beer Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Гэрлийн Хугарал Java Curvando a luz Download Run now
Бетта Задрал Java Decaemento Beta Download Run now
Хар биеийн Спектор Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Молекул байгуулах Java Constrúe unha molécula Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java Constrúe un átomo Download Run now
Архимедийн хүч Flash Flotabilidade Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java Condensador Lab Download Run now
Цэнэгүүд ба Орон Flash Cargas e Campos Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Мөргөлдөөний Лаб Flash Colisión Lab Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Өнгө Харах Java Visión Color Download Run now
- Java Concentración Download Run now
Дамжуулалт Java Conductividade Download Run now
Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Нягт Flash Densidade Download Run now
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Electric Field Hockey Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java Lab Lei de Faraday Download Run now
- Flash Lei de Faraday Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
1 Шулууны дагуух Хүч Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Хүч ба хөдөлгөөн Java Forzas e movemento Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
- Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
үрэлт Flash friction Download Run now
Хийн Шинж чанар Java Propiedades do Gas Download Run now
Үүсгүүр Java Xerador Download Run now
Геометр оптик Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Таталцал ба Орбит Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
- Java Gravidade Lab Download Run now
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Устөрөгчийн Атомын Загвар Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
Жон Травольт (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
Лазерууд Java Láseres Download Run now
Саранд Газардагч Flash Alunizador Download Run now
Соронзон ба Луужин Java Imán e Compás Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java Imáns e electroimáns Download Run now
Масс ба пүрш Flash Masas e Resortes Download Run now
Төөрөх Тоглоом Java Xogo do Labirinto Download Run now
Микро долгион Java Microondas Download Run now
Молийн хэмжээ (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
- Java Molaridade Download Run now
Молекулын Туйлшрал (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
- Java Polaridade da molécula Download Run now
Молекул ба Гэрэл  (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
- Java Moléculas e Luz Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
- Java Formas Moleculares Download Run now
- Java Formas Moleculares Download Run now
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Java Movemento en 2D Download Run now
Явж буй Хүн Java O camiñante Download Run now
Миний Нарын Систем Flash O meu sistema solar Download Run now
Хэвийн Горим Flash Modos de vibración Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java Fisión Nuclear Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Lei de Ohm Download Run now
pendulum-lab Flash Péndulo Lab Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
- Java Escala pH Download Run now
- Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Квант Долгионы Интерференц Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
- Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Урвал ба Тооцоо Java Reaccións e Rtos Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistencia nun fío Download Run now
Эргэх Урвал Java Reacción reversible Download Run now
Цохны Хувьсгал Java Revolución xoaniña Download Run now
Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
- Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Хагас дамжуулагч Java Semiconductores Download Run now
Хэлхээний Дохио Java Circuito Download Run now
Давс ба Уусмал Java Sales e Solubilidade Download Run now
Дуу Java Son Download Run now
- Java Estados da materia Download Run now
- Java Estados da materia: Básicos Download Run now
Штерна-Герлахийн Туршилт Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Сахар ба Давсны Уусмал Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Налуу Java O Plano inclinado Download Run now
Хүчний Момент Java Torque Download Run now
Жон Травольт Java John Travoltage Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java Baixo presión Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash Suma de vectores Download Run now
Долгионы интерференци Java Interferencia de ondas Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
- Flash Onda nunha corda Download Run now

Галиси загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.