Gallegan (Gallegan)

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Kyslé a zásadité roztoky Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Java Decaemento Alfa Download Run now
Vzájomná interakcia Java Interaccións atómicas Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Lei de Equilibrio Download Run now
Chemická rovnováha (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Chemická rovnováha Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Balóny a vztlak Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Balón a statická elektrina Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Obvod s batériou a rezistorom Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
Napätie batérie Java Battery Voltage Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon Java Lab Lei de Beer Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lom svetla Java Curvando a luz Download Run now
Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Java Decaemento Beta Download Run now
Žiarenie čierneho telesa Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Vytvor molekulu Java Constrúe unha molécula Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Stavba atómu Java Constrúe un átomo Download Run now
Vztlak Flash Flotabilidade Download Run now
Kondenzátor Java Condensador Lab Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Pružné a nepružné zrážky Flash Colisión Lab Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Farebné videnie Java Visión Color Download Run now
Koncentrácia Java Concentración Download Run now
Vodivosť Java Conductividade Download Run now
Davissonov-Germerov experiment Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Hustota Flash Densidade Download Run now
Neónové svetlá a ostatné výbojky Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Elektrický hokej Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Energia a skejt park Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Faradayove magnetické laboratórium Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Faradayov zákon Flash Lei de Faraday Download Run now
Tlak a prúdenie kvapaliny Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
Sila-1d Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Sily a pohyb Java Forzas e movemento Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: Základný kurz Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Trenie (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Trenie Flash friction Download Run now
Vlastnosti plynu Java Propiedades do Gas Download Run now
Generátor Java Xerador Download Run now
Geometrická optika Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily Java Gravidade Lab Download Run now
Skleníkový efekt Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Model atómu vodíka Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Elektrické pole nábojov Flash Cargas e Campos Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Pohyb lienky na ploche Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
Laser Java Láseres Download Run now
Lunárny modul Flash Alunizador Download Run now
Magnet a kompas Java Imán e Compás Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Imáns e electroimáns Download Run now
Pružinový oscilátor Flash Masas e Resortes Download Run now
Hra labyrint Java Xogo do Labirinto Download Run now
Mikrovlnka Java Microondas Download Run now
Molová koncentrácia (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
Molová koncentrácia Java Molaridade Download Run now
Polarita molekuly (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Polarita molekuly Java Polaridade da molécula Download Run now
Molekuly a žiarenie (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Molekuly a žiarenie Java Moléculas e Luz Download Run now
Tvary molekúl (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Molekulové tvary Java Formas Moleculares Download Run now
Molekulové tvary: Základy Java Formas Moleculares Download Run now
Pohyb v 2D Java Movemento en 2D Download Run now
Chodec Java O camiñante Download Run now
Moja slnečná sústava Flash O meu sistema solar Download Run now
Normálne vibračné módy Flash Modos de vibración Download Run now
Štiepenie jadier Java Fisión Nuclear Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Lei de Ohm Download Run now
Kyvadlo Flash Péndulo Lab Download Run now
Fotoelektrický jav Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH škála (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH škála Java Escala pH Download Run now
Pohyb strely Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Interferencia kvantových vĺn Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Datovanie rádioaktívnou metódou Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Rádiové vlny Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Naklonená rovina: Sily a pohyb Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Reakcie & Hodnoty Java Reaccións e Rtos Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistencia nun fío Download Run now
Vratné reakcie Java Reacción reversible Download Run now
Otáčanie lienky Java Revolución xoaniña Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Polovodiče Java Semiconductores Download Run now
Signál v obvode Java Circuito Download Run now
Soľ & Jej rozpustnosť Java Sales e Solubilidade Download Run now
Zvukové vlny Java Son Download Run now
Skupenstvo látky Java Estados da materia Download Run now
Skupenstvo látky. základný kurz Java Estados da materia: Básicos Download Run now
Stern-Gerlachov pokus Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Roztoky cukru a soli: Makro Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Rampa Java O Plano inclinado Download Run now
Moment sily Java Torque Download Run now
John Tra-volt Java John Travoltage Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline Java Baixo presión Download Run now
Skladanie vektorov Flash Suma de vectores Download Run now
Interferencia vlnenia Java Interferencia de ondas Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov Flash Onda nunha corda Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Gallegan

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.