Gallegan (갈라시아어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
알파붕괴 Java Decaemento Alfa Download Run now
원자간 상호작용 Java Interaccións atómicas Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Lei de Equilibrio Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
풍선과 부력 Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
전지-저항 회로 Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
전지 전압 Java Battery Voltage Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Lab Lei de Beer Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Curvando a luz Download Run now
베타붕괴 Java Decaemento Beta Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
분자 구성하기 Java Constrúe unha molécula Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java Constrúe un átomo Download Run now
부력 Flash Flotabilidade Download Run now
축전기 실험 Java Condensador Lab Download Run now
하전과 전기장 Flash Cargas e Campos Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
충돌실험실 Flash Colisión Lab Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Visión Color Download Run now
농도 Java Concentración Download Run now
전도도 Java Conductividade Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
밀도 Flash Densidade Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
전기장 하키 Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Lab Lei de Faraday Download Run now
패러데이 법칙 Flash Lei de Faraday Download Run now
유체압력과 흐름 Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
1차원에서의 힘 Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
힘과 운동 Java Forzas e movemento Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
마찰 Flash friction Download Run now
기체의 성질 Java Propiedades do Gas Download Run now
발전기 Java Xerador Download Run now
기하광학 Flash Óptica Xeométrica Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Gravidade e Órbitas Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java Gravidade Lab Download Run now
온실 효과 Java Efecto Invernadoiro Download Run now
수소원자의 모형 Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
동위원소와 원자량 Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
레이저 Java Láseres Download Run now
달 착륙선 Flash Alunizador Download Run now
자석과 나침반 Java Imán e Compás Download Run now
자석과 전자석 Java Imáns e electroimáns Download Run now
추와 용수철 Flash Masas e Resortes Download Run now
미로 게임 Java Xogo do Labirinto Download Run now
마이크로파 Java Microondas Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
몰농도 Java Molaridade Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Polaridade da molécula Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Moléculas e Luz Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java Formas Moleculares Download Run now
분자 구조: 기초 Java Formas Moleculares Download Run now
2차원 운동 Java Movemento en 2D Download Run now
이동하는 사람 Java O camiñante Download Run now
나의 태양계 Flash O meu sistema solar Download Run now
정규 모드 Flash Modos de vibración Download Run now
핵분열 Java Fisión Nuclear Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash Lei de Ohm Download Run now
추 실험 Flash Péndulo Lab Download Run now
광전효과 Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java Escala pH Download Run now
포사체 운동 Flash Movemento de Proxectís Download Run now
양자파동간섭 Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
반응과 반응속도 Java Reaccións e Rtos Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Resistencia nun fío Download Run now
가역반응 Java Reacción reversible Download Run now
무당벌레 회전 Java Revolución xoaniña Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java Dispersión de Rutherford Download Run now
반도체 Java Semiconductores Download Run now
신호기 회로 Java Circuito Download Run now
염과 용해도 Java Sales e Solubilidade Download Run now
소리 Java Son Download Run now
물질의 상태 Java Estados da materia Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java Estados da materia: Básicos Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
설탕과 소금 용액 Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
경사대 Java O Plano inclinado Download Run now
회전력 Java Torque Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java John Travoltage Download Run now
가압 (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
가압 Java Baixo presión Download Run now
벡터 더하기 Flash Suma de vectores Download Run now
파동의 간섭 Java Interferencia de ondas Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash Onda nunha corda Download Run now

갈라시아어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.