Gallegan (加利西亚语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Alpha衰变 Java Decaemento Alfa Download Run now
原子间相互作用 Java Interaccións atómicas Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Lei de Equilibrio Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
气球和浮力 Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
气球和静电 Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
电池-电阻电路 Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
电池电压 Java Battery Voltage Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Lab Lei de Beer Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Curvando a luz Download Run now
Beta衰变 Java Decaemento Beta Download Run now
黑体辐射 Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
建立分子模型 Java Constrúe unha molécula Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Constrúe un átomo Download Run now
浮力 Flash Flotabilidade Download Run now
电容器实验 Java Condensador Lab Download Run now
电荷与电场 Flash Cargas e Campos Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
电路实验(仅直流) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
碰撞实验室 Flash Colisión Lab Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Visión Color Download Run now
浓度 Java Concentración Download Run now
物体导电性能实验 Java Conductividade Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
密度 Flash Densidade Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
电荷曲棍球 Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
能量滑板竞技场 Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Lab Lei de Faraday Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Lei de Faraday Download Run now
液体的流动与压力 Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
一维空间的作用力 Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
力和运动 Java Forzas e movemento Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash friction Download Run now
气体属性 Java Propiedades do Gas Download Run now
发电机 Java Xerador Download Run now
几何光学 Flash Óptica Xeométrica Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Gravidade e Órbitas Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Gravidade Lab Download Run now
温室效应 Java Efecto Invernadoiro Download Run now
氢原子模型 Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
同位素原子质量数 Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
激光器 Java Láseres Download Run now
月球登陆器 Flash Alunizador Download Run now
磁体和指南针 Java Imán e Compás Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Imáns e electroimáns Download Run now
重物和弹簧 Flash Masas e Resortes Download Run now
迷宫小游戏 Java Xogo do Labirinto Download Run now
微波 Java Microondas Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java Molaridade Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Polaridade da molécula Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Moléculas e Luz Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Formas Moleculares Download Run now
分子形状:基本要素 Java Formas Moleculares Download Run now
平面运动 Java Movemento en 2D Download Run now
运动图像 Java O camiñante Download Run now
太阳系系统 Flash O meu sistema solar Download Run now
标准振荡 Flash Modos de vibración Download Run now
核裂变 Java Fisión Nuclear Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Lei de Ohm Download Run now
单摆实验 Flash Péndulo Lab Download Run now
光电效应 Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
PH值 (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
PH值 Java Escala pH Download Run now
抛体运动 Flash Movemento de Proxectís Download Run now
量子波干涉 Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
放射线定年游戏 Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
无线电波与电磁场 Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
斜坡:力与运动 Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
化学反应平衡 Java Reaccións e Rtos Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Resistencia nun fío Download Run now
可逆反应 Java Reacción reversible Download Run now
旋转的瓢虫 Java Revolución xoaniña Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Dispersión de Rutherford Download Run now
半导体 Java Semiconductores Download Run now
信号电路 Java Circuito Download Run now
盐类和溶解度 Java Sales e Solubilidade Download Run now
声音 Java Son Download Run now
物质状态 Java Estados da materia Download Run now
物质的基本形态 Java Estados da materia: Básicos Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
糖和盐溶液 Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
斜面 Java O Plano inclinado Download Run now
力矩 Java Torque Download Run now
静电电压 Java John Travoltage Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
减压 Java Baixo presión Download Run now
矢量叠加 Flash Suma de vectores Download Run now
水波干涉 Java Interferencia de ondas Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Onda nunha corda Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 加利西亚语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.