Gallegan (Galiziano)

Soluzioni acido-base (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Soluzioni acido-base Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Decadimento alfa (α) Java Decaemento Alfa Download Run now
Interazioni atomiche Java Interaccións atómicas Download Run now
Leve (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Leve Java Lei de Equilibrio Download Run now
Bilanciamento di reazioni chimiche (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Bilanciamento di reazioni chimiche Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Palloni e galleggiamento Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Elettricità statica (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Elettricità statica Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Circuito Pila - Resistenza Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
d.d.p. in una Pila Java Battery Voltage Download Run now
Esperienza della legge di Beer (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Esperienza della Legge di Beer Java Lab Lei de Beer Download Run now
Rifrazione della luce (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Rifrazione della Luce Java Curvando a luz Download Run now
Decadimento beta (ß) Java Decaemento Beta Download Run now
Spettro del corpo nero Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Costruisci una molecola Java Constrúe unha molécula Download Run now
Costruisci un atomo (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Costruisci un atomo Java Constrúe un átomo Download Run now
galleggiabilità Flash Flotabilidade Download Run now
Condensatori Java Condensador Lab Download Run now
Cariche e campi elettrici Flash Cargas e Campos Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata), laboratorio virtuale Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Laboratorio urti Flash Colisión Lab Download Run now
Visione dei Colori (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Visione dei Colori Java Visión Color Download Run now
Concentrazione Java Concentración Download Run now
Conducibilità Java Conductividade Download Run now
Davisson-Germer: Diffrazione degli elettroni Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
densità Flash Densidade Download Run now
Luci al neon e altre lampade a scarica Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Hockey Elettrico Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Energia con lo Skateboard Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Laboratorio elettromagnetico di Faraday Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Legge di Faraday Flash Lei de Faraday Download Run now
Pressione in un fluido e portata Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
Forze in una dimensione Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Forze e moto Java Forzas e movemento Download Run now
Forze e moto: le basi (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Forze e moto: le basi Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Attrito (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Attrito Flash friction Download Run now
Proprietà dei gas Java Propiedades do Gas Download Run now
Generatore Java Xerador Download Run now
Ottica geometrica Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Gravità e orbite (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Gravità e orbite Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Forza di gravità (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
Forza di gravità Java Gravidade Lab Download Run now
Effetto Serra Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Modelli dell'atomo di Idrogeno Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Isotopi e Massa Atomica Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
John TraVolt (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Moto piano della Coccinella Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
Laser Java Láseres Download Run now
Navicella lunare Flash Alunizador Download Run now
Magnete e Bussola Java Imán e Compás Download Run now
Magneti ed elettromagneti Java Imáns e electroimáns Download Run now
Masse e molle Flash Masas e Resortes Download Run now
Il labirinto Java Xogo do Labirinto Download Run now
MIcroonde Java Microondas Download Run now
Molarità (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
Molarità Java Molaridade Download Run now
Polarità molecolare (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Polarità molecolare Java Polaridade da molécula Download Run now
Molecole e luce (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Molecole e luce Java Moléculas e Luz Download Run now
Modelli molecolari (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Modelli molecolari Java Formas Moleculares Download Run now
Modelli molecolari: concetti base Java Formas Moleculares Download Run now
Moto piano Java Movemento en 2D Download Run now
L'uomo mobile Java O camiñante Download Run now
Il mio Sistema Solare Flash O meu sistema solar Download Run now
Modi normali di vibrazione (Risonanza) Flash Modos de vibración Download Run now
Fissione Nucleare Java Fisión Nuclear Download Run now
Legge di Ohm (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Legge di Ohm Flash Lei de Ohm Download Run now
Laboratorio Pendoli Flash Péndulo Lab Download Run now
L'Effetto Fotoelettrico Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
Scala del pH (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
Scala del pH Java Escala pH Download Run now
Moto del proiettile Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Interferenza delle onde quantiche Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Il gioco della Datazione radiometrica Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Onde Radio Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Piano inclinato: Forze e Moto Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Reagenti, prodotti e residui (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
Reagenti e prodotti Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Reazioni e velocità di reazione Java Reaccións e Rtos Download Run now
Resistenza in un cavo elettrico (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
Resistenza in un cavo Flash Resistencia nun fío Download Run now
Reazioni reversibili Java Reacción reversible Download Run now
Rotazione della coccinella Java Revolución xoaniña Download Run now
Diffusione di Rutherford (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Diffusione di Rutherford Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Semiconduttori Java Semiconductores Download Run now
Circuito elettrico Java Circuito Download Run now
Sali & Solubilità Java Sales e Solubilidade Download Run now
Onde sonore Java Son Download Run now
Stati della Materia Java Estados da materia Download Run now
Gli stati della Materia: fondamenti Java Estados da materia: Básicos Download Run now
Esperimento di Stern-Gerlach Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Soluzioni di zucchero e sale Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
La rampa Java O Plano inclinado Download Run now
Momento meccanico Java Torque Download Run now
John TraVolt Java John Travoltage Download Run now
In pressione (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
In pressione Java Baixo presión Download Run now
Composizione vettoriale Flash Suma de vectores Download Run now
Interferenza di onde Java Interferencia de ondas Download Run now
Onde sulla corda (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
Onde sulla corda Flash Onda nunha corda Download Run now

Simulazioni non ancora tradotte in Galiziano

Le altre simulazioni possono essere tradotte usando l'utilità di traduzione di PhET.