Gallegan (Galegoa)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java Decaemento Alfa Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java Interaccións atómicas Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Balantza orekatzen Java Lei de Equilibrio Download Run now
Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
Bateria-tentsioa Java Battery Voltage Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Beer-en Legea Java Lab Lei de Beer Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java Curvando a luz Download Run now
Beta-desintegrazioa Java Decaemento Beta Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Eraiki molekulak Java Constrúe unha molécula Download Run now
Eraiki atomoa (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Atomoa eraiki Java Constrúe un átomo Download Run now
Flotagarritasuna Flash Flotabilidade Download Run now
Kondentsadoreak Java Condensador Lab Download Run now
Kargak eta Eremuak Flash Cargas e Campos Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java Construción Circuito (DC) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Talka-laborategia Flash Colisión Lab Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java Visión Color Download Run now
Kontzentrazioa Java Concentración Download Run now
Eroankortasuna Java Conductividade Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Dentsitatea Flash Densidade Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Energia irristailu-parkean Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarria Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Faradayren Legea Flash Lei de Faraday Download Run now
Fluido-presioa eta -fluxua Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
Indarrak dimentsio batean Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Indarrak eta higidura Java Forzas e movemento Download Run now
Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Indarrak eta higidura: Oinarrizkoa Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Marruskadura (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Marruskadura Flash friction Download Run now
Gas-ezaugarriak Java Propiedades do Gas Download Run now
Sorgailua Java Xerador Download Run now
Optika geometrikoa Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Grabitatea eta orbitak (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java Gravidade Lab Download Run now
Berotegi Efektua Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Hidrogeno-atomoaren ereduak Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Marigorri Higidura 2D Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
Laserrak Java Láseres Download Run now
Ilargi-moduloa Flash Alunizador Download Run now
Imana eta iparrorratza Java Imán e Compás Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java Imáns e electroimáns Download Run now
Masak eta Malgukiak Flash Masas e Resortes Download Run now
Labirinto-jokoa Java Xogo do Labirinto Download Run now
Mikrouhinak Java Microondas Download Run now
Molartasuna (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
molaritatea Java Molaridade Download Run now
Molekula-polaritatea (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Molekula-polaritatea Java Polaridade da molécula Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java Moléculas e Luz Download Run now
Molekulen formak (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Molekulen formak Java Formas Moleculares Download Run now
Molekulen formak: oinarrizkoak Java Formas Moleculares Download Run now
Mugimendua planoan Java Movemento en 2D Download Run now
Gizon mugikorra Java O camiñante Download Run now
Nire eguzki-sistema Flash O meu sistema solar Download Run now
Bibrazio-modu normalak Flash Modos de vibración Download Run now
Fisio nuklearra Java Fisión Nuclear Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash Lei de Ohm Download Run now
Laborategi-pendulua Flash Péndulo Lab Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH eskala Java Escala pH Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Arrapala: indarrak eta higidura Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java Reaccións e Rtos Download Run now
Kable-erresistentzia (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash Resistencia nun fío Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java Reacción reversible Download Run now
Marigorriren birak Java Revolución xoaniña Download Run now
Rutherdord-en esperimentua (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherdord-en esperientzia Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Erdieroaleak Java Semiconductores Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java Circuito Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java Sales e Solubilidade Download Run now
Soinua Java Son Download Run now
Materia-egoerak Java Estados da materia Download Run now
States of Matter: Basics Java Estados da materia: Básicos Download Run now
Stern eta Gerlach-en esperimentua Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Azukre- eta gatz-disoluzioa Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Arlanpa Java O Plano inclinado Download Run now
Momentua Java Torque Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
Presiopean (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Presiopean Java Baixo presión Download Run now
Bektoreen batura Flash Suma de vectores Download Run now
Uhin-interferentzia Java Interferencia de ondas Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash Onda nunha corda Download Run now

Itzuli gabeko simulazioak

Itzuli gabeko simulazioak PhET Itzulpenerako-tresna erabiliz itzuli daitezke.