Gallegan (Galician)

Saure & basische Lösungen (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Säure-Base Lösungen Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Alphazerfall Java Decaemento Alfa Download Run now
atomare Wechselwirkung Java Interaccións atómicas Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Balanceakt Java Lei de Equilibrio Download Run now
Reaktionsgleichungen ausgleichen (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Chemische Gleichungen ausgleichen Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Ballons & Auftrieb Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Ballons und statische Elektrizität (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Ballons und statische Elektrizität Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Batterie-Widerstandsstromkreis Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
Batteriespannung Java Battery Voltage Download Run now
Lambert-Beer's Absorptionslabor (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Lambert-Beer-Labor Java Lab Lei de Beer Download Run now
Lichtbrechung (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung Java Curvando a luz Download Run now
Betazerfall Java Decaemento Beta Download Run now
Spektrum eines Schwarzen Strahlers Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Bau ein Molekül Java Constrúe unha molécula Download Run now
Bau ein Atom (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Bau ein Atom Java Constrúe un átomo Download Run now
Auftrieb Flash Flotabilidade Download Run now
Kondensatorlabor Java Condensador Lab Download Run now
Ladungen und Felder Flash Cargas e Campos Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Kollisionslabor Flash Colisión Lab Download Run now
Farbwahrnehmung (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Farbwahrnehmung Java Visión Color Download Run now
Konzentration Java Concentración Download Run now
Leitfähigkeit Java Conductividade Download Run now
DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Dichte Flash Densidade Download Run now
Neonlicht und andere Entladungslampen Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Elektrisches Hockey Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Energieskatepark Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Energieskatepark (1) (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Energieskatepark: Basics Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Faradays Elektromagnetisches Labor Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Faradays Gesetz Flash Lei de Faraday Download Run now
Flüssigkeitsdruck und Durchfluss Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
Kräfte in einer Dimension Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Kräfte und Bewegung Java Forzas e movemento Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Reibung (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Reibung Flash friction Download Run now
Gaseigenschaften Java Propiedades do Gas Download Run now
Generator Java Xerador Download Run now
Geometrische Optik Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Gravitationslabor (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
Schwerkraftlabor Java Gravidade Lab Download Run now
Der Treibhauseffekt Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Modelle des Wasserstoffatoms Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Isotope und Atommassen Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Marienkäferbewegung 2D Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
Laser Java Láseres Download Run now
Mondlandefähre Flash Alunizador Download Run now
Magnet und Kompass Java Imán e Compás Download Run now
Stabmagnet und Elektromagnet Java Imáns e electroimáns Download Run now
Massen und Spiralfedern Flash Masas e Resortes Download Run now
Irrgarten Java Xogo do Labirinto Download Run now
Mikrowellen Java Microondas Download Run now
Stoffmengenkonzentration (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
Molarität Java Molaridade Download Run now
Dipolmoleküle (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Molekulare Polarität Java Polaridade da molécula Download Run now
Moleküle und Licht (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Moleküle und Licht Java Moléculas e Luz Download Run now
Molekülgeometrien (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Molekülgeometrien Java Formas Moleculares Download Run now
Molekülgeometrien: Basics Java Formas Moleculares Download Run now
Bewegung in 2D Java Movemento en 2D Download Run now
Der bewegte Mann Java O camiñante Download Run now
Mein SonnenSystem Flash O meu sistema solar Download Run now
Normalschwingungen 1D & 2D Flash Modos de vibración Download Run now
Kernspaltung Java Fisión Nuclear Download Run now
Ohmsches Gesetz (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Ohmsches Gesetz Flash Lei de Ohm Download Run now
Pendel-Labor Flash Péndulo Lab Download Run now
Der photoelektrische Effekt Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH Skala (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH Skala Java Escala pH Download Run now
Projektilbewegung Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Quantenwellen Interferenz Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Radiometrische Datierung Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Radiowellen und Elektromagnetische Felder Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Schiefe Ebene: Kräfte und Bewegung Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Reaktanden, Produkte und Überresten (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
Reaktanten, Produkte und Überschuss Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Reaktionen & Geschwindigkeiten Java Reaccións e Rtos Download Run now
Widerstand in einem Kabel (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
Widerstand in einem Kabel Flash Resistencia nun fío Download Run now
Reversible Reaktionen Java Reacción reversible Download Run now
Käfer-Karussell Java Revolución xoaniña Download Run now
Rutherford Streuung (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford Streuung Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Halbleiter Java Semiconductores Download Run now
Signal-Stromkreis Java Circuito Download Run now
Salze & Löslichkeit Java Sales e Solubilidade Download Run now
Schall Java Son Download Run now
Aggregatzustände Java Estados da materia Download Run now
Aggregatzustände (Grundlagen) Java Estados da materia: Básicos Download Run now
STERN-GERLACH Experiment Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Zucker- und Salzlösungen Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Schiefe Ebene Java O Plano inclinado Download Run now
Drehmoment Java Torque Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
Unter Druck (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Unter Druck Java Baixo presión Download Run now
Vektoraddition Flash Suma de vectores Download Run now
Interferenz Java Interferencia de ondas Download Run now
Seilwelle (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
Seilwelle Flash Onda nunha corda Download Run now

Simulationen noch nicht übersetzt in Galician

Die verbleibenden Simulationen können mit Hilfe der PhET Translation Utility übersetzt werden.