Gallegan (Галицијски)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
АЛФА-РАСПАД Java Decaemento Alfa Download Run now
Међуатомска деловања Java Interaccións atómicas Download Run now
Равнотежа (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Равнотежа Java Lei de Equilibrio Download Run now
Изједначавање хемијских једначина (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Изједначавање хемијских једначина Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
ГАСНИ ЗАКОНИ Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Балони и статички електрицитет Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Просто струјно коло (батерија - отпорник) Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
Напон батерије Java Battery Voltage Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java Lab Lei de Beer Download Run now
Преламање светлости (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Преламање светлости Java Curvando a luz Download Run now
БЕТА-РАСПАД Java Decaemento Beta Download Run now
Зрачење црног тела Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Направи молекул Java Constrúe unha molécula Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Направи атом Java Constrúe un átomo Download Run now
Потисак Flash Flotabilidade Download Run now
КОНДЕНЗАТОР Java Condensador Lab Download Run now
Електрична поља тачкастих наелектрисања Flash Cargas e Campos Download Run now
Комплет за електричну струју (AC+DC) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Комплет за једносмерну струју Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Flash Colisión Lab Download Run now
Како видимо боје (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Како видимо боје Java Visión Color Download Run now
Концентрација Java Concentración Download Run now
Проводљивост Java Conductividade Download Run now
ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Густина Flash Densidade Download Run now
НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Енергија у скејт-парку Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Енергија у скејт-парку: Основна верзија Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Фарадејева електромагнетна лабораторија Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Фарадејев закон електромагнетне индукције Flash Lei de Faraday Download Run now
Проток флуида и притисак Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Java Forzas e movemento Download Run now
Силе и кретање - Основе (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Силе и кретање - Основе Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Трење (концепт) (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Трење (концепт) Flash friction Download Run now
ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Java Propiedades do Gas Download Run now
Генератор Java Xerador Download Run now
Геометријска оптика Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Гравитација и орбите (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбите Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Сила гравитације- лабораторија (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Java Gravidade Lab Download Run now
ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Java Efecto Invernadoiro Download Run now
МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Изотопи и атомске масе Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
ЛАСЕРИ Java Láseres Download Run now
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Flash Alunizador Download Run now
Магнет и компас Java Imán e Compás Download Run now
Магнети и електромагнети Java Imáns e electroimáns Download Run now
ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Flash Masas e Resortes Download Run now
Лавиринт ( брзина-убрзање) Java Xogo do Labirinto Download Run now
МИКРОТАЛАСИ Java Microondas Download Run now
Моларност (HTML5) HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
Моларност Java Molaridade Download Run now
Поларност молекула (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Поларност молекула Java Polaridade da molécula Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java Moléculas e Luz Download Run now
Облици молекула (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Облици молекула Java Formas Moleculares Download Run now
Облици молекула: Основе Java Formas Moleculares Download Run now
Кретање у 2-D Java Movemento en 2D Download Run now
Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Java O camiñante Download Run now
Мој Соларни систем Flash O meu sistema solar Download Run now
Нормални модови Flash Modos de vibración Download Run now
Нуклеарни распад Java Fisión Nuclear Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash Lei de Ohm Download Run now
Клатно Flash Péndulo Lab Download Run now
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH Скала (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH СКАЛА Java Escala pH Download Run now
Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Flash Movemento de Proxectís Download Run now
КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Java Reaccións e Rtos Download Run now
Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash Resistencia nun fío Download Run now
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Java Reacción reversible Download Run now
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Java Revolución xoaniña Download Run now
Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Радерфордово (Rutherford) расејање Java Dispersión de Rutherford Download Run now
ПОЛУПРОВОДНИЦИ Java Semiconductores Download Run now
Сигнал и проводник Java Circuito Download Run now
СОЛИ & ОТАПАЊЕ Java Sales e Solubilidade Download Run now
Звучни таласи Java Son Download Run now
Агрегатна стања Java Estados da materia Download Run now
Агрегатна стања : основни ниво Java Estados da materia: Básicos Download Run now
ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Раствори шећера и соли Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Стрма раван Java O Plano inclinado Download Run now
МОМЕНТ СИЛЕ Java Torque Download Run now
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Java John Travoltage Download Run now
Хидростатички притисак (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисак Java Baixo presión Download Run now
Сабирање вектора Flash Suma de vectores Download Run now
Интерференција таласа Java Interferencia de ondas Download Run now
ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
ТАЛАС НА ЖИЦИ Flash Onda nunha corda Download Run now

Још увек непреведено Галицијски

Преостале симулације можете превести помоћу PhET Translation Utility.