Gallegan (Galiçyaca)

Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) HTML Disolucións Ácido-Base (HTML5) Download Run now
Asit-Baz Çözeltisi Java Disolucións Ácido-Base Download Run now
Alfa Bozunması Java Decaemento Alfa Download Run now
Atomik etkilesim Java Interaccións atómicas Download Run now
Denge Hareketi (HTML5) HTML Lei de Equilibrio (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi Java Lei de Equilibrio Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) HTML Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Java Axustando Ecuacións Químicas Download Run now
Balonlar ve Uçuculuk Java Balóns e Flotabilidade Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) HTML Globos e Electicidade Estática (HTML5) Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik Java Globos e Electicidade Estática Download Run now
Pil-Direnç Devresi Java Circuito con Pila_Resistor Download Run now
Pilde Potansiyel Fark Java Battery Voltage Download Run now
Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) HTML Lab Lei de Beer (HTML5) Download Run now
Beer Kanunu Deneyi Java Lab Lei de Beer Download Run now
Bükülen Işık (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Işığın Kırılması Java Curvando a luz Download Run now
Beta Bozunması Java Decaemento Beta Download Run now
siyah cisim ışıması Flash Espectro do Corpo Negro Download Run now
Bir Molekül Yap Java Constrúe unha molécula Download Run now
Atom üretme (HTML5) HTML Constrúe un átomo (HTML5) Download Run now
Atom üretme Java Constrúe un átomo Download Run now
Kaldırma Kuvveti Flash Flotabilidade Download Run now
Kondansatör Lab. Java Condensador Lab Download Run now
Yükler ve Alanlar Flash Cargas e Campos Download Run now
Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Java Construción Circuito (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Download Run now
Devre Yapım Kiti (sadece DC) Java Construción Circuito (DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Construción Circuito (DC) Virtual Lab Download Run now
Çarpışma labaratuvarı Flash Colisión Lab Download Run now
Işık ve Renkler (HTML5) HTML Visión Color (HTML5) Download Run now
Işık ve Renkler Java Visión Color Download Run now
Konsantrasyon (Derişim) Java Concentración Download Run now
İletkenlik Java Conductividade Download Run now
Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Java Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Download Run now
Yoğunluk Flash Densidade Download Run now
Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Java Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Download Run now
Elektrik Alan Hokeyi Java Hóckey nun Campo Eléctrico Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı Java Enerxía Parque Patinaxe Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Java Enerxía Parque Patinaxe: inicio Download Run now
Faraday Elektromanyetik Lab. Java Lab Lei de Faraday Download Run now
Faraday Kanunu Flash Lei de Faraday Download Run now
Sıvı Basıncı ve Akış Java Fluxo e Presión do fluído Download Run now
Kuvvetler (Tek Boyutlu) Java Forzas en 1 Dimensión Download Run now
Kuvvet ve Hareket Java Forzas e movemento Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) HTML Forzase movemento: Inicial (HTML5) Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler Java Forzase movemento: Inicial Download Run now
Sürtünme (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Sürtünme Flash friction Download Run now
Gazların Özellikleri Java Propiedades do Gas Download Run now
Generator Java Xerador Download Run now
Geometrik Optik Flash Óptica Xeométrica Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) HTML Gravidade Lab (HTML5) Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı Java Gravidade Lab Download Run now
Sera Etkisi Java Efecto Invernadoiro Download Run now
Hidrojen atomu modeli Java Modelós do átomo de Hidróxeno Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Isótopos e Masa atómica Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
2B Uğurböceği Hareketi Java Movemento dunha Xoaniña 2D Download Run now
laserler Java Láseres Download Run now
Aya inis Flash Alunizador Download Run now
Magnet and Compass Java Imán e Compás Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Imáns e electroimáns Download Run now
Kütle&Esneklik Flash Masas e Resortes Download Run now
Labirent Oyunu Java Xogo do Labirinto Download Run now
Mikrodalga Java Microondas Download Run now
- HTML Molaridade (HTML5) Download Run now
Molarite Java Molaridade Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Polaridade da molécula (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Polaridade da molécula Download Run now
Moleküller ve Işık (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Moleküller ve Işık Java Moléculas e Luz Download Run now
Molekül Şekilleri (HTML5) HTML Formas Moleculares (HTML5) Download Run now
Molekül Şekilleri Java Formas Moleculares Download Run now
Temel Molekül Şekillleri Java Formas Moleculares Download Run now
iki boyutta hareket Java Movemento en 2D Download Run now
Yürüyen Adam Java O camiñante Download Run now
Güneş Sistemim Flash O meu sistema solar Download Run now
- Flash Modos de vibración Download Run now
Nükleer Fisyon Java Fisión Nuclear Download Run now
Ohm Kanunu (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu Flash Lei de Ohm Download Run now
Sarkaç Laboratuvarı Flash Péndulo Lab Download Run now
Fotoelektrik olay Java Efecto Fotoeléctrico Download Run now
pH Ölçeği (HTML5) HTML Escala pH (HTML5) Download Run now
pH Ölçeği Java Escala pH Download Run now
projectile-motion Flash Movemento de Proxectís Download Run now
Kuantum Dalga Girişimi Java Interferencia Onda Cuántica Download Run now
Radyoaktif Yaş Tayini Java Xogo de Datación Radiactiva Download Run now
Radyo dalgaları Java Ondas de Radio & Campos EM Download Run now
Rampa: Kuvvet ve Hareket Java Plano Inclinado: Forzas e movemento Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) HTML Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Java Reactivos, Productos e Sobrantes Download Run now
Reaksiyonlar & Oranlar Java Reaccións e Rtos Download Run now
Bir telin direnci (HTML5) HTML Resistencia nun fío (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci Flash Resistencia nun fío Download Run now
Tersinir Tepkime Java Reacción reversible Download Run now
Uğur Böceği Dönmesi Java Revolución xoaniña Download Run now
Rutherford Saçılması (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford Saçılması Java Dispersión de Rutherford Download Run now
Yarı İletken Java Semiconductores Download Run now
Sinyal Devreleri Java Circuito Download Run now
Tuzlar & Çözünürlük Java Sales e Solubilidade Download Run now
Ses Java Son Download Run now
Maddenin halleri Java Estados da materia Download Run now
States of Matter: Basics Java Estados da materia: Básicos Download Run now
Stern-Gerlach Deneyi Flash Experimento Stern-Gerlach Download Run now
Şeker ve Tuz Çözeltileri Java Solucións de Azucre e Sal Download Run now
Rampa Java O Plano inclinado Download Run now
Tork Java Torque Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Java John Travoltage Download Run now
Basınç (HTML5) HTML Baixo presión (HTML5) Download Run now
Basınç Altında Java Baixo presión Download Run now
Vektör toplama Flash Suma de vectores Download Run now
Wave Interference Java Interferencia de ondas Download Run now
Telde Dalga Hareketi (HTML5) HTML Onda nunha corda (HTML5) Download Run now
Telde Dalga Hareketi Flash Onda nunha corda Download Run now

Galiçyaca diline henüz çevrilmeyen benzetimler

Kalan benzetimler PhET Çeviri Programı kullanılarak çevrilebilir.