Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
内容 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
課題 物理学
レベル 中学校, 高等学校
タイプ 実験教室, 宿題
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
シミュレーション 直流回路キット, Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
学校 / 団体 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
送信日 11/01/02
更新日 11/01/02