Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download Ή μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο.Τίτλος Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Περιγραφή Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Γυμνάσιο, Λύκειο
Είδος Εργ, Κατ' οίκον εργασία
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Προσομοιώσεις Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο


Δημιουργοί Νικόλαος Κυπριωτάκης
Email επικοινωνίας nikoskypriotakis@gmail.com
Σχολείο / Οργανισμός 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Υποβλήθηκε 2/1/2011
Ενημερώθηκε 2/1/2011