Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Description Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Sujet Physique
Niveau Collège, Lycée
Type Devoirs, Labo
Réponses incluses Non
Langue Grec
Mots clés Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simulation(s) Kit de construction de circuit (CC seulement), Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel


Auteur(s) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Ecole / Organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Date de soumission 02/01/11
Date de mise à jour 02/01/11