Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Beskrivelse Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk Greek
Nøkkelord Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
Skole / Organisasjon 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Lastet opp 02.01.11
Oppdatert 02.01.11