Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download todos os arquivos em formato compactado (.zip)


Título Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Descrição Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Assunto Física
Nível Ensino Médio, Ensino Médio e Final do Fundamental
Tipo Laboratório, Tema de Casa
Respostas Incluídas Não
Idioma Grego
Palavras-Chave Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simulação(ões) Kit de Construção de Circuito (DC), Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual


Autor(es) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Email para Contato nikoskypriotakis@gmail.com
Escola / Organização 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Data de publicação 02/01/11
Data de atualização 02/01/11