Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
वर्णन Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Greek
खुणेचे शब्द Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त), मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Νικόλαος Κυπριωτάκης
शाळा/संस्था 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
दाखल दिनांक 1/2/11
आद्यवत 1/2/11