Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download all files as a compressed .zip


Title Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Description Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Subject Physics
Level High School, Middle School
Type Homework, Lab
Answers Included No
Language Yunanca
Keywords Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simulation(s) Circuit Construction Kit (DC Only), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Author(s) Νικόλαος Κυπριωτάκης
School / Organization 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Date submitted 1/2/11
Date updated 1/2/11