Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download todos los archivos como un archivo comprimido .zip


Título Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Descripción Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Asignatura Física
Nivel Educación media, Educación secundaria
Tipo Lab, Tarea
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simulacion(es) Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual


Autor(es) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Correo de contacto nikoskypriotakis@gmail.com
Colegio / Organización 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Enviado 2/01/11
Actualizado 2/01/11