Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Leírás Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Tárgy Fizika
Szint Középiskola alap, Középiskola emelt
Típus Házi feladat, Labor
Válaszokkal Nem
Nyelv Görög
Kulcsszavak Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Szimulációk Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre), Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre)


Szerző(k) Νικόλαος Κυπριωτάκης
Iskola / Szervezet 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Közreadás 2011.01.02.
Frissítés 2011.01.02.