Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Beskrivelse Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Emne Fysik
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Laboratorie, Lektie
Svar inkluderet Nej
Sprog Græsk
Nøgleord Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Νικόλαος Κυπριωτάκης
Skole / organisation 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Dato for tilmelding 02-01-11
Dato for opdatering 02-01-11