Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά


Download Puoi scaricare tutti i file in un archivio compresso.


Titolo Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά
Descrizione Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου¨"ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
Disciplina Fisica
Livello Scuola media, Scuola superiore
Tipo Compiti a casa, Lab
Risposte incluse No
Lingua Greco
Parole chiave Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Σύνδεση σε Σειρά, Φυσική
Simulazioni Kit per circuiti elettrici (corrente continua), Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale


Autori Νικόλαος Κυπριωτάκης
Scuola / Organizzazione 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
Proposto il 02/01/11
Aggiornato il 02/01/11