Mapping of PhET and IBDP Physics


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Mapping of PhET and IBDP Physics
شرح Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Alignment
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه ibdp، mapping، physics
شبیه سازی ها واپاشی آلفا، برهم کنش های اتمی (HTML5)، برهم کنش های اتمی، قانون گشتاورها (HTML5)، قانون گشتاورها، بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5)، بادکنک و الکتریسته ی ساکن، مدار باتری - مقاومت، واتاژ باتری، شکست نور (HTML5)، شکست نور، واپاشی بتا، طیف جسم سیاه (HTML5)، طیف جسم سیاه، یک اتم بسازید (HTML5)، اتم بسازید، شناوری، Calculus Grapher (HTML5)، حساب ديفرانسيل و انتگرال ، آزمایشگاه خازن، آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5)، بارها و میدان ها (HTML5)، بارها و میدان ها، (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار، آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5)، (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار، آزمایشگاه برخورد، دید رنگی (HTML5)، دید رنگی، رسانايي، قانون کولن (HTML5)، انطباق منحني ، آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون، میدان الکتریکی ، هاكي روى چمن الكتريكي، شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5)، شکل ها و تبدیل های انرژی، انرژی پارک اسکیت، انرژی در پیست اسکیت: مقدماتی (HTML5)، انرژی پارک اسکیت: مقدماتی، آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی، قانون فارادی (HTML5)، قانون فارادی، فشار مايع و شاره، نیرو در یک بعد ، نیروها و حرکت، آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)، آشنايي با نيروها و حركت ، فوریه: درست کردن امواج (HTML5)، تولید موج ها، اصطکاک (HTML5)، اصطکاک ، ویژگی های گاز (HTML5)، ویژگی های گاز، مولد برق، رسم خطوط (HTML5)، رسم خطوط، رسم معادلات درجه دو (HTML5)، گرانش و مدار (HTML5)، گرانش و مدار، آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)، آرمایشگاه نیروی گرانش، قانون هوک (HTML5)، مدل های اتم هیدروژن، ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5)، ایزوتوپ و جرم اتمی، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5)، ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن، لیزر، Least-Squares Regression (HTML5)، آهنربا و قطب نما، آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی، جرم ها و فنرها (HTML5)، جرم ها و فنرها، جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5)، بازي گيج كننده، میکروموج، مولکول ها و نور (HTML5)، مولکول ها و نور، حرکت در دو بعد، مرد متحرک، حرکت پرتابه، شكافت هسته اى، قانون اهم (HTML5)، حرکت پرتابه، اپتیکال کنترل کوانتومی، موچین نوری و نرم افزار، آزمایشگاه آونگ (HTML5)، آزمایشگاه آونگ، اثر فوتوالکتریک، حرکت پرتابه (HTML5)، حرکت پرتابه، تونل زنی کوانتومی و بسته های موج، بازى زمان پرتوزا، سطح شیبدار: نیروها و حرکت، مقاومت یک سیم (HTML5)، مقاومت درون سیم، تشديد، دوران کفشدوزک، پراکندگی رادرفورد (HTML5)، پراکندگی رادرفورد، صوت، سطح شیبدار، گشتاور، سفر به دنیای مثلثات (HTML5)، تحت فشار (HTML5)، تحت فشار، نرخ واحد (HTML5)، جمع بردار، تداخل امواج (HTML5)، تداخل امواج، موج در ریسمان (HTML5)، موج در ریسمان


نویسنده Jaya Ramchandani
مدرسه / سازمان UWC ISAK Japan
ارسال شده 5/17/19
بروزرسانی شده 4/18/23