Mapping of PhET and IBDP Physics


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Mapping of PhET and IBDP Physics
Опис Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Alignment
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови ibdp, mapping, physics
Симулации Алфа зрачење, Atomic Interactions (HTML5), Интеракција меѓу атомите, Рамнотежа (HTML5), Рамнотежа, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Напон на батеријата, Bending Light (HTML5), Прекршување на светлината, Бета зрачење, Blackbody Spectrum (HTML5), Зрачење на црно тело, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисок, Calculus Grapher (HTML5), Функции,изводи,интеграли, Кондензатор, Capacitor Lab: Basics (HTML5), Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја), Судари во механиката, Како ги гледаме боите (HTML5), Како ги гледаме боите, Проводливост, Coulomb's Law (HTML5), Интерполација на податоци, Давидсон-Гермер: Електронска дифракција, Електрично поле, Електричен хокеј, Видови облици на енергија (HTML5), Видови облици на енергија, Енергија во скејт-паркот, Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5), Енергија во скејт-паркот: Основна верзија, Фарадеева Електромагнетна лабораторија, Faraday's Law (HTML5), Фарадеев закон за електромагнетна индукција, Проток на флуиди и притисок, Сила 1-D. II Њутнов закон, Движења и сили, Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи, Fourier: Making Waves (HTML5), ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ, Триење (HTML5), Триење, Gas Properties (HTML5), Особини на идеален гас, Генератор, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, Graphing Quadratics (HTML5), Гравитација и орбити (HTML5), Гравитација и орбити, Лабораторија за гравитациона сила (HTML5), Лабораторија за гравитациона сила, Hooke's Law (HTML5), Модел на атомот на Водород, Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Изотопи и атомски маси, Пренесување на електрицитет (HTML5), Пренесување на електрицитет, Ласери, Least-Squares Regression (HTML5), Магнет и компас, Магнети и Електромагнети, Masses and Springs (HTML5), ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Masses and Springs: Basics (HTML5), Лавиринт ( брзина-забрзување), МИКРОБРАНОВИ, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Движење во 2-D, Шетач (променливо праволиниско движење), Мој Соларен систем, Нуклеарна фисија, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, Оптички пинцети и апликации, Pendulum Lab (HTML5), Нишало, Фотоелектричен ефект, Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил, Квантно тунелирање и Бранови пакети, Датирање со помош на радиоактивност-игра, Рампа: Движења и сили, Отпорност на жица (HTML5), Отпорност на жица, Резонанса, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ, Рутерфордово расејување (HTML5), Рутерфордово расејување, Звучни бранови, Тело на косина, МОМЕНТ НА СИЛАТА, Trig Tour (HTML5), Хидростатички притисок (HTML5), Хидростатички притисок, Unit Rates (HTML5), Собирање на вектори, Wave Interference (HTML5), Интерференција на бранови, Бранови на жица (HTML5), Бранови на жица


Автори Jaya Ramchandani
Школо / Организација UWC ISAK Japan
Поставено 17.5.19
Обновено 18.4.23