Mapping of PhET and IBDP Physics


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов Mapping of PhET and IBDP Physics
Опис Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Субјект Физика
Ниво High School (Виша школа)
Тип Alignment
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи ibdp, mapping, physics
Симулације АЛФА-РАСПАД, Атомске интеракције (HTML5), Међуатомска деловања, Равнотежа (HTML5), Равнотежа, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Просто струјно коло (батерија - отпорник), Напон батерије, Преламање светлости (HTML5), Преламање светлости, БЕТА-РАСПАД, Зрачење црног тела (HTML5), Зрачење црног тела, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисак, Изводи и интеграли - графички (Calculus Grapher) (HTML5), ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ, КОНДЕНЗАТОР, Кондензатор: основе (HTML5), Наелектрисања и поља (HTML5), Електрична поља тачкастих наелектрисања, Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab, Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5), Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab, СУДАРИ У МЕХАНИЦИ, Како видимо боје (HTML5), Како видимо боје, Проводљивост, Кулонов закон (HTML5), Интерполација података полиномом (кривом), ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment , Електрично поље, Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија, врсте и промене, Енергија у скејт-парку, Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија, Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), Фарадејев закон електромагнетне индукције, Проток флуида и притисак, СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!, СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Силе и кретање - Основе (HTML5), Силе и кретање - Основе, Фурије: Направи таласе (HTML5), ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА, Трење (концепт) (HTML5), Трење (концепт), Особине гаса (HTML5), ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА, Генератор, Цртање правих (HTML5), Цртање правих, График квадратне функције (HTML5), Гравитација и орбите (HTML5), Гравитација и орбите, Сила гравитације- лабораторија (HTML5), ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА, Хуков закон (HTML5), МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомска маса (HTML5), Изотопи и атомске масе, ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА), ЛАСЕРИ, Регресија најмањих квадрата (HTML5), Магнет и компас, Магнети и електромагнети, Масе и опруге (HTML5), ОПРУГЕ & ТЕГОВИ, Масе и опруге: Основе (HTML5), Лавиринт ( брзина-убрзање), МИКРОТАЛАСИ, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Кретање у 2-D, Шетач ( променљиво праволинијско кретање), Мој Соларни систем, Нуклеарни распад, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ, Математичко клатно (HTML5), Клатно, ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ, Кретање пројектила  (HTML5), Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ), КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), Омов закон, Резонанца, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ, Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5), Радерфордово (Rutherford) расејање, Звучни таласи, Стрма раван, МОМЕНТ СИЛЕ, Тригонометријска кружница (HTML5), Хидростатички притисак (HTML5), Хидростатички притисак, Пијаца, шопинг а и трка (HTML5), Сабирање вектора, Интерференција таласа (HTML5), Интерференција таласа, ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ


Аутори: Jaya Ramchandani
Школа / Организација UWC ISAK Japan
Послато 17.5.19.
Обновљено 18.4.23.