Mapping of PhET and IBDP Physics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mapping of PhET and IBDP Physics
Beskrivelse Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord ibdp, mapping, physics
Simuleringer Alfanedbryting, Atomære vekselvirkninger (HTML5), Atominteraksjoner, Balancing Act (HTML5), Balancing Act, Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet, Battery-Resistor Circuit, Battery Voltage, Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys, Betanedbryting, Sortlegemespekter (HTML5), Blackbody Spectrum, Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom, Buoyancy, Calculus Grapher (HTML5), Calculus graf, Capacitor Lab, Kondensatorer - grunnleggende (HTML5), Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab, Støt-laboratorium, Fargesyn (HTML5), Fargesyn, Conductivity, Coulombs Lov (HTML5), Kurvetilpasning, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Electric Field of Dreams, Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Faraday's Law, Fluidtrykk og gjennomstrømming, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Friksjon (HTML5), Friction, Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Generator, Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Graphing Quadratics (HTML5), Gravitasjon og baner (HTML5), Gravity and Orbits, Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, Hooks lov (HTML5), Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og Atommasse (HTML5), Isotoper og atommasse, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Lasers, Least-Squares Regression (HTML5), Magnet and Compass, Magnets and Electromagnets, Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer, Masses and Springs: Basics (HTML5), Maze Game, Microwaves, Molekyler og lys (HTML5), Molekyler og lys, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Mitt solsystem, Fisjon, Ohms lov (HTML5), ohms-law, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium, Fotoelektrisk Effekt, Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion, Quantum Tunneling and Wave Packets, Spill om radioaktiv datering, Ramp: Forces and Motion, Motstand i lederen (HTML5), Resistance in a Wire, Resonance, Ladybug Revolution, Rutherfordavbøynig (HTML5), Rutherford Scattering, Lyd, Rampa, Torque, TrigonometriTur (HTML5), Under Pressure (HTML5), Under trykk, Unit Rates (HTML5), Vektoraddisjon, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser), Bølge på en tråd (HTML5), Bølge på en tråd


Forfattere Jaya Ramchandani
Skole / Organisasjon UWC ISAK Japan
Lastet opp 17.05.19
Oppdatert 18.04.23