Mapping of PhET and IBDP Physics


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Mapping of PhET and IBDP Physics
Beskrivelse Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Justering
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord ibdp, mapping, physics
Simuleringer Alfahenfald, Atomers vekselvirkning (HTML5), Vekselvirkning mellem atomer, Balanceakt (HTML5), Balance akt, Balloner og statisk elektricitet (HTML5), Balloner og statisk elektricitet, Batteri-modstands kredsløb., Batterispænding, Afbøjning af lys (HTML5), Afbøjning af lys, Betahenfald, Sortlegeme-spektrum (HTML5), Farvesammensætning, Byg et atom (HTML5), Byg et atom, Opdrift, Calculus grafer (HTML5), Graftegner, Kondensator-lab, Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5), Ladninger og felter (HTML5), Ladninger og felter, Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium, Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium, Stød-laboratorium, Farvesyn (HTML5), Farvesyn, Ledningsevne, Coulombs lov (HTML5), Kurvetilpasning, Davisson-Germer: Elektron-diffaktion, Elektrisk drømmefelt, Elektrisk felthockey, Energiformer og ændringer (HTML5), Energiformer og ændringer, Energiskaterpark, Energi-skatepark: Basis (HTML5), Energiskaterpark: Basis, Faradays elektromagnetiske laboratorie., Faradays lov (HTML5), faradays-law, Væsketryk og bevægelse, Kræfter i 1 dimension, Krafter og bevægelse, Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5), Kræfter og bevægelse: Basis, Fourier: Bølgefremstilling (HTML5), Fourir: Bølgefremstilling, Friktion (HTML5), Friktion, Gas-egenskaber (HTML5), Gasegenskaber, Generator, Tegning af rette linier (HTML5), Tegning af rette linier, Tegning af andengrads-ligninger (HTML5), Tiltrækning og kredsløb (HTML5), Tiltrækning og kredsløb, Tiltræknings-laboratorium (HTML5), Tiltrækningslaboratorium, Hookes lov (HTML5), Model af hydrogenatomet, Isotoper og atommasse (HTML5), Isotoper og atomar vægt, John TraVoltage (HTML5), John TraVoltage, Lasere, Mindste kvadraters regression (HTML5), Magnet og kompas, Magneter og elektromagneter, Vægte og fjedre (HTML5), Vægte og fjedre, Vægte og fjedre: Basis (HTML5), Vektorgolf, Mikrobølger, Molekyler og lys (HTML5), Molekyler og lys, Bevægelse i 2 dimensioner, Manden der bevæger sig, Mit solsystem, Kernespaltning, Ohms lov (HTML5), Ohm's Lov, Lys og brydning, Optisk klemme og anvendelse, Pendul-laboratorium (HTML5), Pendul-laboratoriet, Fotoelektrisk effekt, Skrå kast (HTML5), Projektil-bevægelser, Kvante-tunnelering og bølgepakker, Aldersbestemmelse og radioaktivitet, Rampe: Kraften og bevægelse, Modstand i en tråd (HTML5), Modstand i en tråd, Resonans, Mariehønerundtur, Rutherford-spredning (HTML5), Rutherford spredning, Lyd, Rampen, Drejningsmoment, Enhedscirklen (HTML5), Under tryk (HTML5), Under tryk, Stykpris (HTML5), Vektoraddition, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens, Stående bølge (HTML5), Stående bølge


Forfattere Jaya Ramchandani
Skole / organisation UWC ISAK Japan
Dato for tilmelding 17-05-19
Dato for opdatering 18-04-23