Mapping of PhET and IBDP Physics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Mapping of PhET and IBDP Physics
Omtale Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Alignment
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord ibdp, mapping, physics
Simuleringar Alfanedbryting, Atomic Interactions (HTML5), Atomic Interactions, Balancing Act (HTML5), Balancing Act, Nullstill ballonger (HTML5), Balloons and Static Electricity, Battery-Resistor Circuit, Battery Voltage, Bøying av lys (HTML5), Bending Light, Betanedbryting, Sortlegemjespekter (HTML5), Blackbody Spectrum, Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom, Buoyancy, Calculus Grapher (HTML5), Calculus Grapher, Capacitor Lab, Capacitor Lab: Basics (HTML5), Charges and Fields (HTML5), Charges and Fields, Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Krinsbyggar (likestraum) (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab, Collision Lab, Color Vision (HTML5), Color Vision, Conductivity, Coulomb's Law (HTML5), Kurvetilpassing, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Electric Field of Dreams, Electric Field Hockey, Energiformer og overgangar (HTML5), Energiformer og overgangar, Energy Skate Park, Energi i skateparken (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Faraday's Electromagnetic Lab, Faraday's Law (HTML5), Faraday's Law, Fluidtrykk og gjennomstrøyming, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Friction (HTML5), Friction, Gas Properties (HTML5), Gas Properties, Generator, Graphing Lines (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Graphing Quadratics (HTML5), Gravity and Orbits (HTML5), Gravity and Orbits, Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab, Hooke's Law (HTML5), Models of the Hydrogen Atom, Isotopes and Atomic Mass (HTML5), Isotopes and Atomic Mass, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Lasers, Least-Squares Regression (HTML5), Magnet and Compass, Magnets and Electromagnets, Masses and Springs (HTML5), Lodd og fjører, Masses and Springs: Basics (HTML5), Maze Game, Microwaves, Molekyl og lys (HTML5), Molekyl og lys, Motion in 2D, The Moving Man, My Solar System, Fisjon, Ohms lov (HTML5), Ohm's Law, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Pendelforsøk (HTML5), Pendulum Lab, Photoelectric Effect, Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion, Quantum Tunneling and Wave Packets, Spel om radioaktiv tidfesting, Ramp: Forces and Motion, Resistance in a Wire (HTML5), Resistance in a Wire, Resonance, Ladybug Revolution, Rutherford Scattering (HTML5), Rutherford Scattering, Sound, The Ramp, Torque, Trig Tour (HTML5), Under Pressure (HTML5), Under trykk, Unit Rates (HTML5), Addisjon av vektorar, Bølgjeinterferens (HTML5), Wave Interference, Bølgje på ein tråd (HTML5), Wave on a String


Forfattarar Jaya Ramchandani
Skule / Organisasjon UWC ISAK Japan
Lasta opp 17.05.19
Oppdatert 18.04.23