Mapping of PhET and IBDP Physics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Mapping of PhET and IBDP Physics
Popis Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová ibdp, mapping, physics
Simulácia Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Interakcia medzi atómami (HTML5), Vzájomná interakcia, Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Obvod s batériou a rezistorom, Napätie batérie, Lom svetla (HTML5), Lom svetla, Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Žiarenie čierneho telesa, Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu, Vztlak, Calculus Grapher (HTML5), Derivácia a integrál funkcie, Kondenzátor, Kondenzátor: základy (HTML5), Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Pružné a nepružné zrážky, Farebné videnie (HTML5), Farebné videnie, Vodivosť, Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky, Davissonov-Germerov experiment, Náboje v elektrickom poli, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Faradayov zákon, Tlak a prúdenie kvapaliny, Sila-1d, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Fourier: Skladanie vĺn (HTML5), Fourier: tvorenie vĺn, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Generátor, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Grafy kvadratických funkcií (HTML5), Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Hookov zákon (HTML5), Model atómu vodíka, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Laser, Least-Squares Regression (HTML5), Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Pružinový oscilátor: Základy (HTML5), Hra labyrint, Mikrovlnka, Molekuly a žiarenie (HTML5), Molekuly a žiarenie, Pohyb v 2D, Chodec, Moja slnečná sústava, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Optické kvantové zariadenie, Optické pinzety a aplikácie, Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo, Fotoelektrický jav, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Kvantové tunelovanie a vlnové balíky, Datovanie rádioaktívnou metódou, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Elektrický odpor vodiča (HTML5), resistance-in-a-wire, Rezonancia, Otáčanie lienky, Rutherfordov pokus (HTML5), Rutherfordov pokus , Zvukové vlny, Rampa, Moment sily, Trigonometria (HTML5), Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Jednotky (HTML5), Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia, Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Jaya Ramchandani
Škola / Organizácia UWC ISAK Japan
Dátum odoslania 17.5.2019
Dátum aktualizácie 18.4.2023