Turkmen (Turkmen)

Dung dịch Acid-Base (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Dung dịch Acid-Base Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Phóng xạ Alpha Java Alfa bölünme Download Run now
Số học Flash Arifmetika Download Run now
Tương tác nguyên tử Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Deňagramlyk işi Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Bong bóng và Sự nổi Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Cấu trúc vùng năng lượng Java Zonaly struktura Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Hiệu thế của Pin. Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
Định luật Beer (HTML5) HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Định luật Beer Java Ber kanuny Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Khúc xạ ánh sáng Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Phóng xạ Beta Java Beta bölünme Download Run now
Quang phổ của vật đen Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Trạng thái liên kết lượng tử Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
Tạo ra một phân số Java Drob ýasa Download Run now
Tạo dựng một Phân tử Java Molekulany ýasa Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Atomy ýygna Download Run now
Sự nổi Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
Calculus Grapher Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Tụ điện Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Điện tích và điện trường Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
Va chạm Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Quan sát màu sắc Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
Nồng độ Java Konsentrasiýa Download Run now
Độ dẫn điện Java Geçirijilik Download Run now
Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
Thí nghiệm Davisson-Germer Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Mật độ Flash Dykyzlyk Download Run now
Đèn neon và đèn phóng điện Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
Ẩm thực và Thể dục Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
Điện trường Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Hockey điện Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Công viên trượt ván. Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
Equation Grapher Flash Grafik deňlemesi Download Run now
Trò chơi Ước lượng Flash Hasaplama Download Run now
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Định luật Faraday Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
Dòng và áp suất chất lỏng Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
Các lực trên 1 trục tọa độ Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Lực và Chuyển động Java Güýçler we hereket Download Run now
Tổng hợp sóng Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
Phân số Java Drob gabat-getiriji Download Run now
Phân số nhập môn Java Droblara giriş Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Ma sát Flash Sürtülme Download Run now
Tính chất của chất khí Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
- Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Máy phát điện Java Generator Download Run now
Quang hình Flash Geometriki optikasy Download Run now
Băng hà Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Hiệu ứng nhà kính Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Mô hình Nguyên tử Hydrogen Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Izotoplar we atom sany Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
Lasers Java Lazer Download Run now
Nguyệt xa Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Nam châm và la bàn Java Magnit we Kompas Download Run now
Nam châm và nam châm điện Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
Quả cân và lò xo Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
Mê lộ Java Labirint oýun Download Run now
Các kênh trên màng tế bào Java Membrananyň kanallary Download Run now
Vi ba Java Mikrotolkunlar Download Run now
Nồng độ Mol (HTML5) HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
Nồng độ Mol Java Molýarlyk Download Run now
Động cơ phân tử Java Molekulýar motorlar Download Run now
Cực tính của phân tử (HTML5) HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
Sự Phân cực phân tử Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Phân tử và ánh sáng (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
Phân tử và ánh sáng Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
Hình dạng phân tử (HTML5) HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
Hình dạng phân tử Java Molekulanyň şekili Download Run now
Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
Chuyển động trong mặt phẳng. Java 2D hereket Download Run now
Khách bộ hành Java Hereket eden adam Download Run now
MRI Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Thái Dương Hệ của tôi Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
Chọn lọc tự nhiên Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neýron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neýron Download Run now
Kiểu dao động chuẩn tắc Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Sự phân hạch Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm Flash Omuň kanuny Download Run now
Máy định dạng sóng quang lượng tử Java Optiki kwant kontrol Download Run now
Kẹp quang và ứng dụng Java Optiki atagzy Download Run now
Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java Fotoelektriki effekt Download Run now
Thang đo pH (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
Thang đo pH Java pH şkala Download Run now
Mảng kiến tạo Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
Xác suất Plinko Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
Chuyển động của đạn tử Flash Topyň hereketi Download Run now
Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
Giao thoa sóng lượng tử Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Sóng Vô tuyến Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
Phản ứng và tốc độ phản ứng Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
Cộng hưởng Flash Rezonans Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Chuyển động tròn của Bọ rùa Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Tán xạ Rutherford Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
- Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Chất bán dẫn Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Mạch Bóng đèn Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Muối và độ hoà tan Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Sóng âm Java Ses Download Run now
Các trạng thái của vật chất Java Maddalaryň hallary: Download Run now
Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
Thí nghiệm Stern-Gerlach Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
Kéo căng DNA Java DNK süýndirme Download Run now
Dung dịch muối và đường Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Mặt phẳng nghiêng Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Moment lực Java Aýlaw moment Download Run now
John Travoltage Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
Áp suất Java Basyş astynda Download Run now
Cộng Vector Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
Giao thoa sóng Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Turkmen

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.