Turkmen (Turkmen)

- HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Soluții acido-bazice Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Dezintegrare alfa Java Alfa bölünme Download Run now
Aritmetica Flash Arifmetika Download Run now
Interacţiuni atomice Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Echilibrul (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Echilibrul Java Deňagramlyk işi Download Run now
- HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
- Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Baloane şi plutirea Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Structură de benzi Java Zonaly struktura Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Voltaj Baterie Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
- HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
- Java Ber kanuny Download Run now
Refracția luminii (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Refracţia luminii Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Dezintegrare beta Java Beta bölünme Download Run now
- Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Stare cuantică legată Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
- Java Drob ýasa Download Run now
- Java Molekulany ýasa Download Run now
- HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Construieste-ti un ATOM Java Atomy ýygna Download Run now
Flotabilitate Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
- Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Laboratorul cu condensatoare Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Sarcini si Campuri Electrice Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (DC si AC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (doar DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
- Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Vederea în culori (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Vederea în culori Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
- Java Konsentrasiýa Download Run now
Conductivitate Java Geçirijilik Download Run now
Groapa dublă şi banda covalentă Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
- Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
- Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Densitate Flash Dykyzlyk Download Run now
- Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
- Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
camp e Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Hockey Electric Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Energia parcului de Skate Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Energia pe terenul de skate. Baze teoretice (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Energia parcului de Skate: Baza Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
- Flash Grafik deňlemesi Download Run now
- Flash Hasaplama Download Run now
Laboratorul Electromagnetic al lui Faraday Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Legea lui Faraday Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
- Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
- Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Mişcarea cu frecare Java Güýçler we hereket Download Run now
- Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
- Java Drob gabat-getiriji Download Run now
- Java Droblara giriş Download Run now
Frecarea (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
- Flash Sürtülme Download Run now
Proprietăţile gazului Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
- HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
- Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
- Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Optica Geometrică Flash Geometriki optikasy Download Run now
- Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Gravitatia si Orbitele (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Gravitatia si Orbitele Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
- HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
- Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
- Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
- Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Izotopi si masa atomica Java Izotoplar we atom sany Download Run now
Travoltaj (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
- Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
- Java Lazer Download Run now
- Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Magnet si Busola Java Magnit we Kompas Download Run now
Magneti si Electromagneti Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
- Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
- Java Labirint oýun Download Run now
- Java Membrananyň kanallary Download Run now
- Java Mikrotolkunlar Download Run now
- HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
- Java Molýarlyk Download Run now
- Java Molekulýar motorlar Download Run now
- HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
- Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Moleculele și lumina (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
- Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
- HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
- Java Molekulanyň şekili Download Run now
- Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
- Java 2D hereket Download Run now
- Java Hereket eden adam Download Run now
- Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Sistemul meu Solar Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
- Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
- HTML Neýron (HTML5) Download Run now
- Java Neýron Download Run now
- Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Fisiune nucleară Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Legea lui Ohm (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Legea lui Ohm Flash Omuň kanuny Download Run now
- Java Optiki kwant kontrol Download Run now
- Java Optiki atagzy Download Run now
- Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Efectul fotoelectric Java Fotoelektriki effekt Download Run now
- HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
- Java pH şkala Download Run now
- Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
- Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
- Flash Topyň hereketi Download Run now
- Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
- Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Joc de datare radioactivă Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Undele Radio Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Mişcarea pe planul înclinat Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
- HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
- Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
- Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Rezistenta intr-un cablu (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Rezistenta intr-un cablu Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Reacţie reversibilă Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
- Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
- HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
- Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
- Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Semiconductori Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Semnal Circuit Java Signal beriji zynjyry Download Run now
- Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
- Java Ses Download Run now
Stări de agregare Java Maddalaryň hallary: Download Run now
Stări de agregare - Introducere Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
- Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
- Java DNK süýndirme Download Run now
- Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Planul înclinat Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
- Java Aýlaw moment Download Run now
Travoltaj Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
- HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
- Java Basyş astynda Download Run now
- Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
- Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Unde in fire (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
- Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

Simulări netraduse în Turkmen

Urmatoarele simulări pot fi traduse cu ajutorul utilitarului PhET Translation Utility.