Turkmen (türkmén)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Alfa-bomlás Java Alfa bölünme Download Run now
Szorzótábla játék Flash Arifmetika Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Deňagramlyk işi Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Sávszerkezet Java Zonaly struktura Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Elemfeszültség Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java Ber kanuny Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Béta-bomlás Java Beta bölünme Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Kvantált kötött állapotok Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
Törtépítő Java Drob ýasa Download Run now
Molekulaépítő Java Molekulany ýasa Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java Atomy ýygna Download Run now
Felhajtóerő Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
Függvénytani rajzoló Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Áramkörépítő Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Színlátás Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
Koncentráció Java Konsentrasiýa Download Run now
Vezetőképesség Java Geçirijilik Download Run now
Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Görbeillesztés Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Sűrűség Flash Dykyzlyk Download Run now
Neoncsövek & más kisülési lámpák Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Elektromos hoki Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Energia Gördeszkapark Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló Flash Grafik deňlemesi Download Run now
Becslés Flash Hasaplama Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Erők és mozgás Java Güýçler we hereket Download Run now
Fourier: hullám-LEGO Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Drob gabat-getiriji Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Droblara giriş Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash Sürtülme Download Run now
Gáztulajdonságok Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
Génkifejeződés - alapok (HTML5) HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
Géngép: a lac-operon Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Generátor Java Generator Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash Geometriki optikasy Download Run now
Gleccserek Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Tömegvonzás Labor (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Üvegházhatás Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Hidrogénatom-modellek Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Izotoplar we atom sany Download Run now
John T.R.A. Volta (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
Katicaidomítás 2 dimenzióban Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
Lézerek Java Lazer Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java Magnit we Kompas Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
Rugólabor Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
Labirintus játék Java Labirint oýun Download Run now
Membráncsatornák Java Membrananyň kanallary Download Run now
Mikrohullámok Java Mikrotolkunlar Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Molýarlyk Download Run now
Molekuláris motorok Java Molekulýar motorlar Download Run now
Molekulák polaritása (HTML5) HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
Molekulák polaritása Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java Molekulanyň şekili Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java 2D hereket Download Run now
Mozgó ember Java Hereket eden adam Download Run now
MRI & NMR Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Az én naprendszerem Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
Természetes kiválasztódás Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Neýron (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java Neýron Download Run now
Normál módusok Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Maghasadás Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash Omuň kanuny Download Run now
Optikai kvantumvezérlés Java Optiki kwant kontrol Download Run now
Optikai csipesz & alkalmazásai Java Optiki atagzy Download Run now
Ingalabor Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Fotoeffektus Java Fotoelektriki effekt Download Run now
pH skála (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
pH-skála Java pH şkala Download Run now
Lemeztektonika Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
Galton-deszka Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash Topyň hereketi Download Run now
Alagúthatás és hullámcsomagok Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
Kvantumhullám-interferencia Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Rádióhullámok Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Vezeték ellenállása (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Vezeték ellenállása Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
Rezonancia Flash Rezonans Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
Önjáró részecskék modellezése Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Félvezetők Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Sók és oldhatóság Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Hang Java Ses Download Run now
Halmazállapotok Java Maddalaryň hallary: Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
A DNS kinyújtása Java DNK süýndirme Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
A lejtő Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Forgatónyomaték Java Aýlaw moment Download Run now
John T.R.A. Volta Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java Basyş astynda Download Run now
Vektorösszeadás Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
Hullámok interferenciája Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le türkmén nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.