Turkmen (Turkmenera)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java Alfa bölünme Download Run now
Aritmetika Flash Arifmetika Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Balantza orekatzen Java Deňagramlyk işi Download Run now
Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Banda-egitura Java Zonaly struktura Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Bateria-tentsioa Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
Beer-en Legea Java Ber kanuny Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Beta-desintegrazioa Java Beta bölünme Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Loturiko egoera kuantikoak Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
Eraiki zatikia Java Drob ýasa Download Run now
Eraiki molekulak Java Molekulany ýasa Download Run now
Eraiki atomoa (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Atomoa eraiki Java Atomy ýygna Download Run now
Flotagarritasuna Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
Kalkulurako grafiko sortzailea Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Kondentsadoreak Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Kargak eta Eremuak Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
Talka-laborategia Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
Kontzentrazioa Java Konsentrasiýa Download Run now
Eroankortasuna Java Geçirijilik Download Run now
Putzu bikoitza eta Lotura kobalenteak Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Doiketa-kurba Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Dentsitatea Flash Dykyzlyk Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
Elikadura & Ariketa fisikoa Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
Ametsen eremu elektrikoa Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Energia irristailu-parkean Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarria Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
Funtzioen grafiko sortzailea Flash Grafik deňlemesi Download Run now
Estimazioa Flash Hasaplama Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Faradayren Legea Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
Fluido-presioa eta -fluxua Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
Indarrak dimentsio batean Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Indarrak eta higidura Java Güýçler we hereket Download Run now
Fourier: Uhinak sortzen Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
Zatikiak konparatu Java Drob gabat-getiriji Download Run now
Zatikiak Enter Java Droblara giriş Download Run now
Marruskadura (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Marruskadura Flash Sürtülme Download Run now
Gas-ezaugarriak Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
Geneen Makina: Lac Operona Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Sorgailua Java Generator Download Run now
Optika geometrikoa Flash Geometriki optikasy Download Run now
Glaziarrak Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Grabitatea eta orbitak (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Berotegi Efektua Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Hidrogeno-atomoaren ereduak Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java Izotoplar we atom sany Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
Marigorri Higidura 2D Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
Laserrak Java Lazer Download Run now
Ilargi-moduloa Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Imana eta iparrorratza Java Magnit we Kompas Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
Masak eta Malgukiak Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
Labirinto-jokoa Java Labirint oýun Download Run now
Mintz-kanalak Java Membrananyň kanallary Download Run now
Mikrouhinak Java Mikrotolkunlar Download Run now
Molartasuna (HTML5) HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
molaritatea Java Molýarlyk Download Run now
Motore Molekularrak Java Molekulýar motorlar Download Run now
Molekula-polaritatea (HTML5) HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
Molekula-polaritatea Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
Molekulen formak (HTML5) HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
Molekulen formak Java Molekulanyň şekili Download Run now
Molekulen formak: oinarrizkoak Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
Mugimendua planoan Java 2D hereket Download Run now
Gizon mugikorra Java Hereket eden adam Download Run now
MRI sinplifikatua Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Nire eguzki-sistema Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
Hautespen naturala Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
Neurona (HTML5) HTML Neýron (HTML5) Download Run now
Neurona Java Neýron Download Run now
Bibrazio-modu normalak Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Fisio nuklearra Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash Omuň kanuny Download Run now
Kuantu-kontrol optikoa Java Optiki kwant kontrol Download Run now
Pintza Optikoak eta Aplikazioak Java Optiki atagzy Download Run now
Laborategi-pendulua Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java Fotoelektriki effekt Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
pH eskala Java pH şkala Download Run now
Plaka tektonikoa Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
Plinko probabilitatea Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash Topyň hereketi Download Run now
Barneratze kuantikoa eta uhin-paketeak Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Arrapala: indarrak eta higidura Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Kable-erresistentzia (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
Erresonantzia Flash Rezonans Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Marigorriren birak Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Rutherdord-en esperimentua (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Rutherdord-en esperientzia Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
- Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Erdieroaleak Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Soinua Java Ses Download Run now
Materia-egoerak Java Maddalaryň hallary: Download Run now
States of Matter: Basics Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
Stern eta Gerlach-en esperimentua Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
DNA luzatu Java DNK süýndirme Download Run now
Azukre- eta gatz-disoluzioa Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Arlanpa Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Momentua Java Aýlaw moment Download Run now
John Travoltage Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Presiopean (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
Presiopean Java Basyş astynda Download Run now
Bektoreen batura Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
Uhin-interferentzia Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

Itzuli gabeko simulazioak

Itzuli gabeko simulazioak PhET Itzulpenerako-tresna erabiliz itzuli daitezke.