Turkmen (Turkmence)

Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) HTML Kislota-aşgar erginleri (HTML5) Download Run now
Asit-Baz Çözeltisi Java Kislota-aşgar erginleri Download Run now
Alfa Bozunması Java Alfa bölünme Download Run now
Aritmetik Flash Arifmetika Download Run now
Atomik etkilesim Java Atomlaryň özara täsirleri Download Run now
Denge Hareketi (HTML5) HTML Deňagramlyk işi (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi Java Deňagramlyk işi Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) HTML Himiki deňlemäni balansa getirmek (HTML5) Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Java Himiki deňlemäni balansa getirmek Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) HTML Şarlar we statiki elektriklik (HTML5) Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik Java Şarlar we statiki elektriklik Download Run now
Balonlar ve Uçuculuk Java Şarlar we ýüzüjilik Download Run now
Gurup Yapısı Java Zonaly struktura Download Run now
Pil-Direnç Devresi Java Batareýa-rezistor zynjyry Download Run now
Pilde Potansiyel Fark Java Batareýanyň naprýaženiýesi Download Run now
Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) HTML Ber kanuny (HTML5) Download Run now
Beer Kanunu Deneyi Java Ber kanuny Download Run now
Bükülen Işık (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Işığın Kırılması Java Ýagtylygyň egilmesi Download Run now
Beta Bozunması Java Beta bölünme Download Run now
siyah cisim ışıması Flash Gara jisimiň spektry Download Run now
Kuantum Bağ Halleri Java Kwant baglanan ýagdaýlary Download Run now
Kesir Oluştur Java Drob ýasa Download Run now
Bir Molekül Yap Java Molekulany ýasa Download Run now
Atom üretme (HTML5) HTML Atomy ýygna (HTML5) Download Run now
Atom üretme Java Atomy ýygna Download Run now
Kaldırma Kuvveti Flash Ýüzüjilik ukyby Download Run now
Hesap Grafiği Flash Hasaplaýyş çyzgyçy Download Run now
Kondansatör Lab. Java Sygym laboratoriýasy Download Run now
Yükler ve Alanlar Flash Zarýadlar we meýdanlar Download Run now
Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa Download Run now
Devre Yapım Kiti (sadece DC) Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa Download Run now
Çarpışma labaratuvarı Flash Çakyşma laboratoriýasy Download Run now
Işık ve Renkler (HTML5) HTML Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy (HTML5) Download Run now
Işık ve Renkler Java Reňkli görüş: RGB (Red-Green-Blue) model - Gyzyl/Ýaşyl/Gök goşulmagy Download Run now
Konsantrasyon (Derişim) Java Konsentrasiýa Download Run now
İletkenlik Java Geçirijilik Download Run now
Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar Java Goşa çukurlar hem-de kowalent baglanşyklar Download Run now
Uygun Eğriyi Çıkarmak Flash Egri çyzygy gabat getirmek (approksimasiýa) Download Run now
Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Java Dewisson-Jermer:elektron diffraksiýa Download Run now
Yoğunluk Flash Dykyzlyk Download Run now
Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Java Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar Download Run now
Yemek ve Eksersiz Java Iýmek we maşk etmek Download Run now
Düşlerin Elektrik Alanı Java Arzuw edilen elektrik meýdan Download Run now
Elektrik Alan Hokeyi Java Elektrik meýdan hokeýi Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı Java Energiýa skeýt meýdançasy Download Run now
Enerji Kaykay Parkı: Temel (HTML5) HTML Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Java Energiýa skeýt meýdançasy: Başlangyç Download Run now
Denklem Grafiklerini Çizmek Flash Grafik deňlemesi Download Run now
Tahmin Flash Hasaplama Download Run now
Faraday Elektromanyetik Lab. Java Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy Download Run now
Faraday Kanunu Flash Faradeýiň kanuny Download Run now
Sıvı Basıncı ve Akış Java Suwuklygyň basyşy we akymy Download Run now
Kuvvetler (Tek Boyutlu) Java 1-ölçegli güýçler Download Run now
Kuvvet ve Hareket Java Güýçler we hereket Download Run now
Fourier Serileri: Dalga Yapalım Java Furýe: tolkun ýasamak Download Run now
Kesir Eşitleyici Java Drob gabat-getiriji Download Run now
Kesir Tanıtımı Java Droblara giriş Download Run now
Sürtünme (HTML5) HTML Sürtülme (HTML5) Download Run now
Sürtünme Flash Sürtülme Download Run now
Gazların Özellikleri Java Gazyň häsiýetleri Download Run now
- HTML Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary (HTML5) Download Run now
Temel Gen İfadesi Java Genlaryň täsiri - ekspressiýanyň esaslary Download Run now
Gen Makinesi: The Lac Operon Java Genetiki maşyn: laktuloza operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometrik Optik Flash Geometriki optikasy Download Run now
Buzullar Java Buzluklar (lednik) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) HTML Grawitasiýa we orbitalar (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler Java Grawitasiýa we orbitalar Download Run now
Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) HTML Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy (HTML5) Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı Java Agyrlyk güýjüniň laboratoriýasy Download Run now
Sera Etkisi Java Parnik effekty (Ýer şaryň gyzmagy) Download Run now
Hidrojen atomu modeli Java Wodorod atomyň modeli Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Izotoplar we atom sany Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) HTML Zarýadlanma - Jon Trawoltaž (HTML5) Download Run now
2B Uğurböceği Hareketi Java Möjejigiň hereketi 2D Download Run now
laserler Java Lazer Download Run now
Aya inis Flash Aýyň üstüne gonýan enjam Download Run now
Magnet and Compass Java Magnit we Kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnitler we Elektromagnitler Download Run now
Kütle&Esneklik Flash Agramlar we pružinalar Download Run now
Labirent Oyunu Java Labirint oýun Download Run now
Zar Kanalları Java Membrananyň kanallary Download Run now
Mikrodalga Java Mikrotolkunlar Download Run now
- HTML Molýarlyk (HTML5) Download Run now
Molarite Java Molýarlyk Download Run now
Moleküler Motorlar Java Molekulýar motorlar Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Molekulanyň polýarlygy (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Molekulanyň polýarlygy Download Run now
Moleküller ve Işık (HTML5) HTML Molekulalar we ýagtylyk (HTML5) Download Run now
Moleküller ve Işık Java Molekulalar we ýagtylyk Download Run now
Molekül Şekilleri (HTML5) HTML Molekulanyň şekili (HTML5) Download Run now
Molekül Şekilleri Java Molekulanyň şekili Download Run now
Temel Molekül Şekillleri Java Molekulýar şekiller: esaslar Download Run now
iki boyutta hareket Java 2D hereket Download Run now
Yürüyen Adam Java Hereket eden adam Download Run now
Basitleştirilmiş MRG Java Ýönekeýleşdirlen magnit rezonansly şekillendirme (MRI) Download Run now
Güneş Sistemim Flash Meniň Gün sistemam Download Run now
Doğal Seleksiyon Java Tebigi saýlap-seçme Download Run now
Nöron (HTML5) HTML Neýron (HTML5) Download Run now
Nöron Java Neýron Download Run now
- Flash Yrgyldamanyň normal diapazonlary Download Run now
Nükleer Fisyon Java Ýadro dargatmagy Download Run now
Ohm Kanunu (HTML5) HTML Omuň kanuny (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu Flash Omuň kanuny Download Run now
Optik Kuantum Kontrolü Java Optiki kwant kontrol Download Run now
Optik Cımbız ve Uygulamaları Java Optiki atagzy Download Run now
Sarkaç Laboratuvarı Flash Maýatnik laboratoriýasy Download Run now
Fotoelektrik olay Java Fotoelektriki effekt Download Run now
pH Ölçeği (HTML5) HTML pH şkala (HTML5) Download Run now
pH Ölçeği Java pH şkala Download Run now
Levha Tektoniği Java Plitalaryň tektonikasy Download Run now
Olasılık Hesabı Oyunu Flash Ähtimallyk Plinko Download Run now
projectile-motion Flash Topyň hereketi Download Run now
Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli Java Kwant tunnelleme we tolkun toparlary Download Run now
Kuantum Dalga Girişimi Java Kwant tolkun interferensiýasy Download Run now
Radyoaktif Yaş Tayini Java Radioaktiw usul bilen ýaş kesgitleme oýuny Download Run now
Radyo dalgaları Java Radio tolkunlary we elektromagnit meýdanlary Download Run now
Rampa: Kuvvet ve Hareket Java Platforma: güýçler we hereket Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) HTML Himiki reagentler,önümler we galyndylar (HTML5) Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Java Himiki reagentler,önümler we galyndylar Download Run now
Reaksiyonlar & Oranlar Java Reaksiýalar we mukdarlar Download Run now
Bir telin direnci (HTML5) HTML Simde bolan elektrik garşylyk (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci Flash Simde bolan elektrik garşylyk Download Run now
Rezonans Flash Rezonans Download Run now
Tersinir Tepkime Java Öwrülip bolýän reaksiýalar Download Run now
Uğur Böceği Dönmesi Java Möjejigiň aýlanmagy Download Run now
Rutherford Saçılması (HTML5) HTML Rezerford ýaýratmasy (HTML5) Download Run now
Rutherford Saçılması Java Rezerford ýaýratmasy Download Run now
Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli Java Özi hereket edýäň bölejigiň modeli Download Run now
Yarı İletken Java Ýarym geçirijiler Download Run now
Sinyal Devreleri Java Signal beriji zynjyry Download Run now
Tuzlar & Çözünürlük Java Duzlar we ereýjilik Download Run now
Ses Java Ses Download Run now
Maddenin halleri Java Maddalaryň hallary: Download Run now
States of Matter: Basics Java Maddanyň hallary: Esasylar Download Run now
Stern-Gerlach Deneyi Flash Kwant fizikasy: Ştern-Gerlah tejribesi Download Run now
DNA'yı Gerdirme Java DNK süýndirme Download Run now
Şeker ve Tuz Çözeltileri Java Gantly we duzly garyndylar Download Run now
Rampa Java Ýapgyt tekizlik - platforma Download Run now
Tork Java Aýlaw moment Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Java Zarýadlanma - Jon Trawoltaž Download Run now
Basınç (HTML5) HTML Basyş astynda (HTML5) Download Run now
Basınç Altında Java Basyş astynda Download Run now
Vektör toplama Flash Wektorlaryň goşulmagy Download Run now
Wave Interference Java Tolkunyň interferensiýasy Download Run now
Telde Dalga Hareketi (HTML5) HTML Simde bolan tolkun hadysasy (HTML5) Download Run now
Telde Dalga Hareketi Flash Simde bolan tolkun hadysasy Download Run now

Turkmence diline henüz çevrilmeyen benzetimler

Kalan benzetimler PhET Çeviri Programı kullanılarak çevrilebilir.